ثبت درخواست
1. از طریق شماره تلفن سه رقمی 137
2. ارسال پیامک به شماره 3000237
3. ارسال پست الکترونیک به آدرس  137@Zanjan.ir
4. ثبت درخواست ها از طریق پرتال 137 به آدرس 137.Zanjan.ir





پرتال سامانه مدیریت شهری 137
شرکت فناوری اطلاعات فرا داده
21 بازدید این هفته
49 بازدید هفته گذشته
59649 بازدید تا کنون